Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 
 
 

Matematyka

Zajęcia teoretyczne (60 h)

Prowadzący: dr hab. Tomasz Polak

Pierwszy semestr kursu olimpijskiego obejmuje tylko matematykę i kończy się egzaminem (na jednych z ostatnich zajęć). Pozytywne zaliczenie (powyżej 51%) umożliwia kontynuację kursu.

 

Zagadnienia

  • krzywe stożkowe - proste, parabole, okręgi, elipsy, hiperbole i ich własności
  • równania liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wykładnicze,
    logarytmiczne oraz trygonometryczne
  • funkcje elementarne oraz funkcje cyklometryczne
  • szeroko pojęty rachunek pochodnych wraz z zastosowaniami
  • proste metody całkowania.

Wszystkie zagadnienia są prezentowane w kontekście fizycznym oraz przy jakich typach problemów możemy się z nimi spotkać.

 

Przykładowe zadania

  1. Pochodna funkcji [ plik PDF 86 kB ]

 

Literatura