Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 
 
 

Opinie nauczycieli

 

„(…) Uczniowie mają możliwość zastosowania omawianych na lekcjach praw w praktyce, nabywają umiejętności planowania doświadczeń, ich przeprowadzania, dokonywania obserwacji, wyciągania odpowiednich wniosków, krytycznego podejścia do wyników eksperymentu, szacowania niepewności pomiarowych, sporządzania protokołów z doświadczeń. To świetna metoda na uzupełnienie lekcji, ale także bardzo dobry sposób na przygotowanie do matury, czy do Olimpiady Fizycznej. Od uczniów wymaga się umiejętności korzystania z informacji i ich tworzenia – o wiele lepiej z zadaniami problemowymi radzą sobie właśnie uczniowie biorący udział w zajęciach doświadczalnych, którzy mają szansę rozwinąć umiejętność twórczego myślenia. (…) Uczniowie sami opracowują uzyskane wyniki i dzielą się wnioskami z doświadczeń w klasie. Tematyka eksperymentów ściśle związana jest z programem nauczania w liceum, więc przedstawiane przez uczniów relacji z przeprowadzonych badań urozmaicają lekcje i bardziej przybliżają omawiane zagadnienia.”

mgr Filip Reinholz, nauczyciel fizyki
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Magdaleny w Poznaniu

 

„(…) Przygotowanie do Olimpiady Fizycznej jest bardzo dużym przedsięwzięciem. Poza zdolnym ścisłym umysłem i mobilizacją, dużym problemem jest wyselekcjonowanie odpowiednich lektur, zadań i informacji. Odpowiednich czyli takich, które najlepiej zaprocentują i przybliżą do finału. Osoba, która zaczyna swoją przygodę z fizyką nie jest w stanie tego dobrze zrobić. Potrzeba nauczyciela, który ogarnia wszystko to, co finalista musi umieć i co równie ważne, zrozumiale to przedstawi. Taką rolę godnie spełnili nasi wykładowcy, co widać po efektach – laureat 1. miejsca i dwóch finalistów Olimpiady Fizycznej oraz laureaci 3. i 4. miejsca Olimpiady Wiedzy Technicznej. Jesteśmy im niezmiernie wdzięczni, gdyż kurs wniósł nieoceniony wkład w naszą wiedzę i osiągnięcia. Jego interdyscyplinarny charakter poszerzył nasze horyzonty i co najważniejsze pokazał, że można myśleć na wyższym poziomie. Nauki w szkole czy w zwykłym kole naukowym nie sposób porównać do naszych zajęć. Niesamowicie miła atmosfera i przyjaźni wykładowcy, którzy posiadają ogromną wiedzę i odpowiedzą na wszystkie dociekliwe pytania, potrafią zainteresować i wzbudzić rządzę wiedzy są nieocenioną pomocą. Przebywanie w obecności takich ludzi oraz współpraca z nimi wewnętrznie obliguje i wzbudza chęć do bycia coraz lepszym.”

„(…) Nasi uczniowie systematycznie mają możliwość poszerzania wiedzy z zakresu fizyki oraz zastosowania omawianych na lekcjach praw w przygotowanych doświadczeniach, które uczniowie samodzielnie przeprowadzają i opracowują wyniki. O przygotowanych zajęciach i opiece merytorycznej uczniowie wyrażają same pochlebne opinie.”

mgr Mira Ossowska, nauczyciel fizyki
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie

 

„(…) Ze względu na możliwość praktycznego poznania i zbadania zjawisk oraz praw rządzących w otaczającym nas świecie, zajęcia te cieszą się ogromną popularnością wśród naszych uczniów.”

mgr Jerzy Baranowski, nauczyciel fizyki
I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie